Velkommen til Palle Damkjær Consult ApS
PD Consult

Palle Damkjær Consult ApS er et dansk, privatejet konsulentfirma, som blev etableret i 1989 af ingeniør Palle Damkjær, HD.

Gennem tiden har firmaet ydet konsulenttjenester inden for IT, systemudvikling og HR, og siden 1996 har selskabet ligeledes beskæftiget sig med udvikling af Internetbaserede systemer dels til kompetencemåling og dels til understøttelse af læring i virtuelle miljøer (e-læring).

Selskabet har erfaringer fra både den private og den offentlige sektor herunder uddannelsesverdenen, og har opbygget en bred indsigt inden for projektstyring, e-læring, kompetenceudvikling og -måling samt pædagogik.

Palle Damkjær Consults ansatte, Palle Damkjær, Birthe Jægerum og Kasper Bjerregaard har alle en stor international projekterfaring gennem deltagelse i og ledelse af nationale som internationale projekter, herunder bl.a. EU projekter.

PD Consult sætter netværksdannelse meget højt, både nationalt og internationalt, og har således gode partnere inden for mange brancher i Danmark, det øvrige Europa samt i USA.